RSS

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้i

22 มี.ค.

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันสิงคโปร์ได้กำหนดให้ “Thinking Schools, Learning Nation” เป็นวิสัยทัศน์ทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงการที่สิงคโปร์ต้องการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีเจตนารมณ์ที่จะคิดในวิถีใหม่ๆ แก้ปัญหาใหม่ๆ และสร้างโอกาสใหม่แก่อนาคต โดยกำหนดปรัชญาทางการศึกษา โดยการปฏิรูประบบการศึกษา มีลักษณะแนวทางดำเนินการ

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  singapore

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 22, 2011 in ชิ้นงานต่างๆ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: